VANAF 6 JULI T/M 29 SEPTEMBER 2019

Anneke Winkelaar - Richter Keramiek

Wij erkennen de grote waarde van kunst en cultuur voor de gemeenschap.

De kunst, zowel de uitvoerende als de visuele, zijn deel van ons mensdom.

Zij zijn datgene wat ons menselijk maakt.