VANAF 1 DECEMBER 2018 T/M 31 MAART 2019

Lei Hannen Keramiek
Aanvankelijk was ik werkzaam in het bedrijfsleven met een chemische achtergrond. Vanaf mijn kinderjaren heb ik een onuitblusbare bewondering voor kunst. 
Rond mijn dertigste volgde ik mijn hart en vond rust in keramiek als kunstvorm. Stak mijn licht op bij “keramisten van de wereld”.
Keramiek biedt mij een haast onbegrensde vrijheid in scheppend vermogen. Juist het ontdekken van deze vrijheid is een onmetelijke rijkdom. Ik ervaar de opgelegde natuurlijke wetmatigheden in de keramiek niet als een belasting, maar juist als een metafoor voor de kracht van de elementen met het daarmee afgedwongen respect. Het relativeert.
De laatste jaren evalueert mijn werk steeds meer in gewaagde materiaal combinaties met bijvoorbeeld staal. Hierin scheppend te handelen ondervind ik als een voorrecht. Tevens is het scheppende element in het wordingsproces een weerspiegeling van de vrijheid die ik als onontbeerlijk acht. Vrijheid die je bevechten moet, steeds weer.